Projekty realizowane przez Wiślańską Organizację Turystyczną

0 PLN
Łączna kwota zrealizowanych projektów

Status:

W trakcie realizacji

Rok zawarcia umowy:

2021 r.

Wartość projektu:

66 665,64 PLN

Wkład własny finansowy:

3 946,00 PLN

Środki z dotacji:

51 804,00 PLN

Wkład własny niefinansowy:

10 915,64 PLN

Operator:

Lokana Grupa Działania Cieszyńska Kraina

Nazwa programu:

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Status:

Zrealizowano

Rok zawarcia umowy:

2019 r.

Wartość projektu:

5 900,00 PLN

Wkład własny finansowy:

900,00 PLN

Środki z dotacji:

4 000,00 PLN

Wkład własny niefinansowy:

1 000,00 PLN

Operator:

Gmina Wisła

Nazwa programu:

Zadanie publiczne realizowane na podstawie działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Status:

Zrealizowano

Rok zawarcia umowy:

2018 r.

Wartość projektu:

141 004,31 PLN

Wkład własny finansowy:

158,11 PLN

Środki z dotacji:

108 577,00 PLN

Wkład własny niefinansowy:

32 269,20 PLN

Operator:

Lokana Grupa Działania
Cieszyńska Kraina

Nazwa programu:

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Status:

Zrealizowano

Rok zawarcia umowy:

2018 r.

Wartość projektu:

84 531,43 PLN

Wkład własny finansowy:

1 414,03 PLN

Środki z dotacji:

67 218,00 PLN

Wkład własny niefinansowy:

15 899,40 PLN

Operator:

Lokana Grupa Działania
Cieszyńska Kraina

Nazwa programu:

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Status:

Zrealizowano

Rok zawarcia umowy:

2018 r.

Wartość projektu:

81 776,55 PLN

Wkład własny finansowy:

86,00 PLN

Środki z dotacji:

64 948,00 PLN

Wkład własny niefinansowy:

16 742,55 PLN

Operator:

Lokana Grupa Działania
Cieszyńska Kraina

Nazwa programu:

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020