Projekty realizowane przez Wiślańską Organizację Turystyczną

Status:

W trakcie realizacji

Rok zawarcia umowy:

2018 r.

Wartość projektu:

137 884,63 PLN

Wkład własny finansowy:

5,73 PLN

Środki z dotacji:

108 577,00 PLN

Wkład własny niefinansowy:

29 301,90 PLN

Operator:

Lokana Grupa Działania
Cieszyńska Kraina

Nazwa programu:

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Status:

W trakcie realizacji

Rok zawarcia umowy:

2018 r.

Wartość projektu:

84 603,68 PLN

Wkład własny finansowy:

1 486,28 PLN

Środki z dotacji:

67 218,00 PLN

Wkład własny niefinansowy:

15 899,40 PLN

Operator:

Lokana Grupa Działania
Cieszyńska Kraina

Nazwa programu:

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Status:

Zrealizowano

Rok zawarcia umowy:

2018 r.

Wartość projektu:

81 776,55 PLN

Wkład własny finansowy:

86,00 PLN

Środki z dotacji:

64 948,00 PLN

Wkład własny niefinansowy:

16 742,55 PLN

Operator:

Lokana Grupa Działania
Cieszyńska Kraina

Nazwa programu:

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020